Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2021-2022

05-03-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Zapoznanie z katalogiem zadań i obowiązków dyrektora wynikających z procesu przygotowania arkusza organizacji.

2

Przedstawienie uwarunkowań prawnych determinujących sposób przygotowania arkusza organizacji.

3

Określenie zasad planowania poszczególnych zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych.

4

Zasady przydzielania zajęć nauczycielom.

5

Kwalifikacje nauczycieli w procesie tworzenia arkusza organizacji szkoły/przedszkola.

Opis

Program szkolenia

 • Analiza aktów prawnych normalizujących proces planowania, przygotowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/przedszkola na rok 2021-2022.
 • Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
 • Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
 • Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
 • Oddziały łączone.
 • Podział na grupy - zasady prawne stosowania podziałów wf, informatyka, języki obce.
 • Ramowe plany nauczania określające wymiar poszczególnych zajęć ujmowanych w arkuszu:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia w ramach KKZ i kursów doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników;
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 • doradztwo zawodowe;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
 • Nauczanie indywidualne, świetlica szkolna, organizacja pracy internatu.
 • Wymiary etatów nauczycieli - wynagrodzenie nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Etat przeliczeniowy.
 • Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 • Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
 • Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzyprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu, za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas