Online: Ocena pracy dyrektora w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

22-03-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

Opis


Zakres zadań i odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikająca z obowiązującego prawa oświatowego jest bardzo szeroka. Często dyrektor wykonuje również zadania jako nauczyciel przedmiotu. Zatem przygotowując się do oceny pracy dyrektora trzeba pamiętać o wielu obszarach. Niektóre z nich będzie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny, inne - organ prowadzący szkołę. Podczas szkolenia omówione zostaną zadania i obszary podlegające ocenie pracy dyrektora szkoły. Pozwoli to usystematyzować wiedzę, przygotuje dyrektora do oceny jego pracy oraz wskaże, jakie dokumenty szkolne będą potwierdzeniem realizacji dyrektorskich zadań.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne oceny pracy dyrektora, nauczyciela któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Ocena pracy dyrektora szkoły dokonywana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny- opis realizacji obowiązków.
 • Ocena pracy dyrektora szkoły dokonywana przez organ prowadzący szkołę- opis realizacji obowiązków.
 • Ocena pracy dyrektora szkoły dokonywana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę- opis realizacji obowiązków.
 • Procedura oceny pracy dyrektora; wnioskowanie, zapoznanie z projektem, tryb odwoławczy.
 • Omówienie zadań i obszarów odpowiedzialności ocenianych przez Kuratora Oświaty dotyczących poprawy jakości pracy szkoły:
 • - Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • - Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,
 • - Odpowiedzialność za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły
 • Omówienia zadań i obszarów odpowiedzialności ocenianych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 • - Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • - Sprawowanie opieki nad uczniami,
 • - Praca Rady Pedagogicznej- realizowanie uchwał w ramach kompetencji stanowiących,
 • - Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
 • - Pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • - Wykonywanie innych zadań.
 • Stopień realizacji obowiązków dyrektora szkoły w przypadku realizowania przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Wzory dokumentów.

Wykładowca

Jolanta Kolan

edukator Instytutu Kształcenia Eko- Tur, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, Lider Oświaty, terapeuta pedagogiczny. Specjalizuje się w obszarach: wspierania procesów uczenia się i nauczania, motywacji oraz kształtowania kompetencji kluczowych, oceniania kształtującego, zarządzania oświatą, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, certyfikowany specjalista ds. nowego systemu wspomagania szkoły w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas