Online: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – od teorii do działań praktycznych w przedszkolu, szkole, placówce

12-04-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnik będzie potrafił dokumentować pracę zespołową

2

Będzie znał zasady tworzenia zespołu do spraw WWRD

3

Będzie znał zasady efektywnej współpracy z rodzicami

Opis

Program szkolenia

 • Dziecko niepełnosprawne. Dlaczego należy organizować stymulację rozwoju jak najwcześniej?
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podstawy prawne organizacji.
 • Tworzenie zespołu do spraw wwrd.
 • Rola diagnozy medycznej i funkcjonalnej w planowaniu wsparcia rozwoju dziecka
 • Dokumentowanie pracy zespołowej
 • dokumentacja dotycząca dziecka,
 • dokumentacja dotycząca pracy z rodzicami,
 • dokumentacja pracy zespołu wwrd,
 • dokumentacja dyrektora placówki organizującej wwrd.
 • Przegląd metod pracy z dzieckiem i jego rodziną.
 • Wykorzystanie materiałów codziennego użytku do wspierania rozwoju dziecka.
 • Rodzic w zespole – o efektywnym współdziałaniu.
 • zasady współpracy z rodzicami
 • formy i możliwości pozazespołowego wsparcia rodziców dzieci objętych wwr
 • trudne emocje – jak je niwelować i z nimi pracować.
 • Pytania, dyskusje, refleksje.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas