Online: Wsparcie psychologiczne uczniów po okresie edukacji zdalnej – zadania dyrektora we współpracy z radą pedagogiczną

16-04-2021 ONLINE 00:00 - 00:00

Korzyści

1

Uczestnicy posiadają wiedzę na temat skutków edukacji zdalnej dla zdrowia psychofizycznego uczniów

2

dokonują diagnozy sytuacji w swojej placówce w zakresie potrzeb uczniów

3

planują i realizują racjonalne, celowe wsparcie dla wychowanków.

Opis

Długi okres edukacji zdalnej zapewne nie pozostaje bez wpływu na dobrostan uczniów i nauczycieli. Ale o ile dorośli, mają różnorodne narzędzia, sposoby i doświadczenie w radzeniu sobie z trudnościami, to młodzi ludzie stają się najczęściej zupełnie bezbronni wobec wyzwań, jakie niesie czas pandemii. Zamknięci w domach, często pozbawieni dotychczasowych ram funkcjonowania, otoczenia nowymi, nieprzewidywalnymi sytuacjami, doświadczają wielu negatywnych emocji, przeżyć i pogłębia się ich poczucie niezrozumienia, samotności. Jak po tym odnajdą się znowu w tradycyjnej szkole? Z czym przyjdzie im się mierzyć? Jaką rolę może (a przede wszystkim powinien!) w powrocie do tzw. normalności odegrać każdy dorosły, szczególnie dorosły profesjonalista od spraw wychowawczych, od spraw relacji i kontaktu z młodym człowiekiem, jakim jest każdy nauczyciel. Aby przygotować szkołę do wsparcia każdego ucznia, już dziś trzeba zaplanować racjonalne, efektywne działania. Poniższe szkolenie – adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów, wychowawców, pedagogów i psychologów – pozwoli przygotować się do tego zadania.

Program szkolenia

 • Skutki edukacji na odległość dla kondycji psychofizycznej uczniów. Przegląd informacji z badań ogólnopolskich.
 • Identyfikacja obszarów trudności i ograniczeń wynikających z edukacji zdalnej w konkretnej placówce oświatowej.
 • Analiza zasobów placówki w sferze wychowawczej.
 • Diagnoza stanu aktualnego:
 • sposoby rozpoznania potrzeb uczniów,
 • zbieranie informacji – dane ilościowe i jakościowe,
 • analiza wyników.
 • Współpraca z rodzicami na etapie analizy informacji o dobrostanie uczniów.
 • Zaprojektowanie działań naprawczych, modyfikacja dotychczasowych – rola dyrektora oraz:
 • nauczycieli,
 • specjalistów,
 • klasowych zespołów nauczycielskich.
 • Propozycje nowych rozwiązań (przykładowe rekomendacje) dla rady pedagogicznej, rodziców, uczniów. Planowanie i realizacja zadań w bieżącym roku szkolnym i w latach następnych:
 • ukierunkowanie planu nadzoru pedagogicznego,
 • zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym,
 • modyfikacje szkolnych zestawów programów nauczania
 • aktualizacja działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • modyfikacja wewnątrzszkolnego oceniania,
 • modyfikacje systemów motywacyjnych,
 • działania integracyjne społeczności szkolnej
 • inne.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami świadczącymi wsparcie dzieci i młodzieży.
 • Czas na udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzoru pedagogicznego, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia podstawowego historyk i polonista, studia ukończone na Uniwersytecie Warszawskim. Literaturoznawca – doktor nauk humanistycznych – tytuł zdobyty w IBL Polskiej Akademii Nauk; od 2000 roku wykładowca akademicki. Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, Społeczno-Politycznych Problemów Wielokulturowości oraz liczne kursy.
Dyplomowany nauczyciel ze stopniem specjalizacji zawodowej, wieloletni wicedyrektor szkoły integracyjnej, z pełnym przygotowaniem z zakresu pedagogiki integracyjnej i włączającej – studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od wielu lat pracuje z dorosłymi – ukończyła kwalifikacyjny kurs edukatorski; zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleń z różnych obszarów tematycznych. Pełni funkcję rzeczoznawcy MEN do spraw podręczników oraz egzaminatora z zakresu przedmiotów humanistycznych. Certyfikowany specjalista ds. systemu wspomagania szkoły w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka kilkunastu recenzowanych publikacji książkowych z zakresu oświaty, wieloletni współpracownik „Gazety Szkolnej”, redaktorka lokalnych wydawnictw oraz licznych teksów do Edurady.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas