Online: Jak wspierać uczniów w sferze dydaktycznej po okresie edukacji zdalnej – zadania dyrektora

23-04-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy wiedzą, jak diagnozować obszary trudności dydaktycznych uczniów

2

projektują działania pomocowe w różnych sferach pracy dydaktycznej

3

stosują ocenianie wspierające uczniów

Opis

Zapewne okres edukacji zdalnej nie pozwolił zrealizować wszelkich treści podstawy programowej, licznych zadań, uwypuklił różnice pomiędzy osiągnięciami dydaktycznymi uczniów – zależnie od ich możliwości techniczno-organizacyjnych, jak i osobistej motywacji, zaangażowania oraz wsparcia w domu. Ponadto dużo też zależy od samej szkoły i nauczycieli. Wszyscy jednak obserwujemy różnorodne trudności uczniów – niezależnie od etapu edukacyjnego czy typu szkoły. Niektórzy mówią nawet o „straconym pokoleniu”. Gdy wrócimy do tradycyjnej szkoły, warto wszelkie dobre doświadczania wykorzystać, a to, czego zabrakło – nadrobić, uzupełnić, zmodyfikować i poprawić. Ale aby znać obszary do poprawy – trzeba zacząć od diagnozy, dobrego planu i dopiero wdrażać zmiany oraz wszelkie niezbędne modyfikacje. Nasze szkolenie poprowadzi państwa przez te etapy i wskaże możliwości wspierania uczniów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych sposobów i narzędzi, podpowie możliwe rozwiązania. Zapraszamy!

Program szkolenia

 • Obszary trudności w sferze dydaktycznej – jak je zidentyfikować i ocenić.
 • Dobra diagnoza dydaktyczna – co to znaczy w szkolnej rzeczywistości.
 • Projektowanie i realizacja działań diagnostycznych jako podstawy udzielania wsparcia uczniom;
 • formułowanie wniosków z badań,
 • przygotowanie zaleceń/rekomendacji – konkretne przykłady.
 • Możliwe obszary zmian – analiza zasobów:
 • podręczniki, programy, materiały edukacyjne,
 • metodyka pracy (metody, formy, środowisko edukacyjne, środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii)
 • kompetencje nauczycieli i doskonalenie zawodowe,
 • ocenianie wewnątrzszkolne,
 • współpraca z rodzicami.
 • Zajęcia dodatkowe – weryfikacja potrzeb i możliwości na bieżący i kolejny rok szkolny.
 • Wsparcie dydaktyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspierające ocenianie – podstawowe założenia i szkolne praktyki.
 • Rola nadzoru pedagogicznego dyrektora w procesie wsparcia

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzoru pedagogicznego, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia podstawowego historyk i polonista, studia ukończone na Uniwersytecie Warszawskim. Literaturoznawca – doktor nauk humanistycznych – tytuł zdobyty w IBL Polskiej Akademii Nauk; od 2000 roku wykładowca akademicki. Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, Społeczno-Politycznych Problemów Wielokulturowości oraz liczne kursy.
Dyplomowany nauczyciel ze stopniem specjalizacji zawodowej, wieloletni wicedyrektor szkoły integracyjnej, z pełnym przygotowaniem z zakresu pedagogiki integracyjnej i włączającej – studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od wielu lat pracuje z dorosłymi – ukończyła kwalifikacyjny kurs edukatorski; zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleń z różnych obszarów tematycznych. Pełni funkcję rzeczoznawcy MEN do spraw podręczników oraz egzaminatora z zakresu przedmiotów humanistycznych. Certyfikowany specjalista ds. systemu wspomagania szkoły w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka kilkunastu recenzowanych publikacji książkowych z zakresu oświaty, wieloletni współpracownik „Gazety Szkolnej”, redaktorka lokalnych wydawnictw oraz licznych teksów do Edurady.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas