Online: Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien

20-04-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

Opis

Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia to tematy, które rzadko kojarzą się ze szkołą. Tymczasem od wielu lat problemy i zaburzenia psychiczne dotykają coraz młodszych osób – w tym również dzieci i młodzież szkolną. Szczególnie widoczny jest wzrost zapadalności młodych osób na zaburzenia depresyjne oraz lękowe. Czas przymusowej izolacji spowodowany pandemią COVID-19 u wielu młodych osób pogłębia poczucie osamotnienia i braku wsparcia w kryzysowym momencie życia. Dotychczasowe trudności emocjonalne postępują podsycane zachwianym poczuciem bezpieczeństwa. Wielu uczniów nie uczestniczy w zdalnym nauczaniu ze względu na warunku panujące w domu rodzinnym, doświadczania przemocy ze strony bliskich, poczucie wstydu, pogłębiające się stany lękowe, uzależnienia. Nauczyciele to osoby spędzające z młodymi ludźmi dużo czasu i widząc je w szczególnych okolicznościach mają jeden z najpełniejszych obrazów funkcjonowania młodej osoby. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieli świadomość objawów najczęściej występujących w danej grupie wiekowej zaburzeń, aby w razie ich zauważenia wiedzieli, z czym mają do czynienia i mogli zaalarmować rodziców. Wczesna diagnoza i interwencja może znacząco poprawić jakość życia młodego człowieka i jego funkcjonowanie w szkole oraz poza nią.

Program szkolenia

  • Zaburzenia depresyjne i lękowe – definicje, uwarunkowania społeczne, rodzinne, środowiskowe.
  • Rozpoznawanie , objawy i pochodzenie depresji u dzieci i młodzieży.
  • Sposoby dotarcia do ucznia z depresją – praca terapeutyczna nauczyciela.
  • Praca z uczniem z depresją.
  • Uzależnienia w kontekście zaburzeń lękowych oraz depresji.
  • Myśli samobójcze, próby samobójcze i okaleczenia.
  • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z depresją oraz ze stanami lękowymi.
  • Sieć wsparcia - rodzic, nauczyciel , uczeń.
  • Gdzie szukać pomocy – procedura postępowania, instytucje wspierające.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

Dr Krystyna Budzianowska
ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie
nadzoru pedagogicznego, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia podstawowego historyk
i polonista, studia ukończone na Uniwersytecie Warszawskim. Literaturoznawca
– doktor nauk humanistycznych – tytuł zdobyty w IBL Polskiej Akademii Nauk;
od 2000 roku wykładowca akademicki. Ukończyła studia z zakresu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, Społeczno-Politycznych Problemów
Wielokulturowości oraz liczne kursy.
Dyplomowany nauczyciel ze stopniem specjalizacji zawodowej, wieloletni
wicedyrektor szkoły integracyjnej, z pełnym przygotowaniem z zakresu
pedagogiki integracyjnej i włączającej – studia w Akademii Pedagogiki
Specjalnej. Od wielu lat pracuje z dorosłymi – ukończyła kwalifikacyjny kurs
edukatorski; zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleń z różnych obszarów
tematycznych. Pełni funkcję rzeczoznawcy MEN do spraw podręczników oraz
egzaminatora z zakresu przedmiotów humanistycznych. Certyfikowany
specjalista ds. systemu wspomagania szkoły w ramach projektu Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Autorka kilkunastu recenzowanych publikacji książkowych
z zakresu oświaty, wieloletni współpracownik „Gazety Szkolnej”, redaktorka
lokalnych wydawnictw oraz licznych tekstów do Edurady.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas