Online: Organizacja pracy świetlicy szkolnej w nowym „koronawirusowym” roku szkolnym

17-05-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

Opis

Świetlica szkolna, zgodnie z zapisami prawa oświatowego, ma szereg zadań ze sfery dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W odpowiednich dokumentach planuje prace na bieżący rok z wykorzystaniem zasobów placówki, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. A rok, który właśnie się rozpoczęła jest rokiem trudnym: mamy sytuację zagrożenia epidemicznego, mnóstwo ograniczeń dotyczących działań grupowych, gromadzenia się; mamy kilkumiesięczny okres edukacji zdalnej – z jej plusami i minusami. Jak w takich warunkach zorganizować prace świetlicy szkolnej? Jak właściwie zaplanować przydział obowiązków kierownika czy wychowawców? Jak zorganizować pracę w sposób przede wszystkim bezpieczny, ale jednocześnie atrakcyjny i rozwijający uczniów?
Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego spróbujemy odpowiedzieć  na te i wiele innych pytań, tak aby praca świetlicy była zorganizowana zgodnie z prawem i zapewniała wszystkim bezpieczeństwo.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej – zmiany w prawie.
  • Organizacja pracy świetlicy w bieżącym „koronawirusowym” roku szkolnym – możliwe rozwiązania.
  • Cele i zadania świetlicy w statucie – przykładowe zapisy.
  • Kompetencje i zadania pracowników - kierownik i wychowawca świetlicy.
  • Bezpieczeństwo zajęć świetlicowych – o wyjściach i wycieczkach oraz odbiorach dzieci słów kilka. Bezpieczeństwo w kontekście zagrożenia Covid 19.
  • Budowanie planów pracy świetlicy na rok szkolny z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 20/21
  • Dokumentacja pracy świetlicy.
  • Nowatorskie rozwiązania w pracy świetlicy czyli o innowacjach, projektach, nowoczesnych technologiach.
  • Pytania, dyskusja, refleksje.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas