Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21. Zadania dyrektora i nauczycieli z uwzględnieniem zadań wynikających z nauczania zdalnego

02-06-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności szkoły oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i jego modyfikacji.

2

Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy szkoły, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programów innowacyjnych i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

3

Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.

Opis

Zakończenie roku szkolnego zobowiązuje dyrektora i nauczycieli do analizy i oceny realizacji planów pracy, opracowania wyników i wniosków z nadzoru, ustalenia rekomendacji do pracy w roku przyszłym, podjęcia uchwały w sprawie realizacji wyników i wniosków z nadzoru z uwzględnieniem wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora, różnorodne programy i projekty realizowane w szkole a także stopień realizacji kryteriów oceny pracy nauczycieli. Zebranie podsumowujące prace szkoły powinno przebiegać w sposób sprawny, pokazywać poziom przygotowania członków rady pedagogicznej, efekty ich pracy w różnych obszarach. Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy szkoły za rok szkolny 2020/21 zgodnie z nowymi przepisami prawa. Przedstawimy przykładowe opracowania i analizy, które podkreślą kreatywność pracy nauczycieli w realizacji podstawy programowej, zwrócimy uwagę na kształtowanie kompetencji uczniów. . Podpowiemy jak opracować niezbędne uchwały, wnioski i rekomendacje, jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę podsumowującą, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej.

Program szkolenia

  • Przepisy prawa, w tym prawa wewnątrzszkolnego w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów – z uwzględnieniem zmian „covidowych”
  • Rozwiązania w zakresie informowania, ustalania warunków i trybów wystawiania ocen. Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe.
  • Zebranie rady pedagogicznej w sprawie rocznej klasyfikacji i promocji uczniów. Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem okresu edukacji zdalnej.
  • Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.
  • Realizacja podstawy programowej. Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego.
  • Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa – wnioski i zalecenia do realizacji w roku szkolnym 2021/22.
  • Propozycja uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  • Informacje o działalności szkoły w czasie edukacji stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej – zadania dyrektora szkoły i nauczycieli.
  • Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas