Online: Awans zawodowy - jak się dobrze zaprezentować przed komisją?

31-05-2021 ONLINE 14:00 - 17:45

Korzyści

1

poznanie zasad autoprezentacji i wystapień publicznych

2

docenienie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu relacji

3

zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresu przedegzaminacyjnego

4

doskonalenie sztuki odpowiadania na pytania

Opis

Podczas spotkania z komisją egzaminacyjną lub kwalifikacyjną niezbędne są: pozytywna ocena pracy nauczyciela, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, wzorowa dokumentacja a także odpowiednia autoprezenatcja i dobrze przygotowane wystąpienie przed komisją awansową. Szkolenie pomoże Państwu wzorowo przygotować się do rozmowy kończącej długi okres stażu zawodowego. Poznacie Państwo sztukę skutecznej autoprezentacji i sposoby na zaciekawienie członków komisji.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne regulujące pracę komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.
  • Autoprezentacja i wystąpienie publiczne przed komisją ds. awansu zawodowego.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej rola w budowaniu relacji.
  • Jak pokonać stres przedegzaminacyjny?
  • Sztuka budowania konstruktywnych odpowiedzi na pytania komisji.

Wykładowca

Ewa Szymczyk

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas