Online: Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/22

20-05-2021 ONLINE 11:00 - 14:45

Korzyści

1

usystematyzowanie wiedzy na temat dotacji na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

2

poznanie regulacji prawnych dotyczących dotacji podręcznikowej na rok szkolny 2021/22

3

poznanie trybu i terminów udzielania dotacji

4

poznanie sposobu przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej

5

poznanie procedury wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej

Opis

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne przy wydatkowaniu
i rozliczaniu w roku 2021/2022 dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Program szkolenia

 • Uwarunkowania formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2203).
 • Szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: wysokość i tryb udzielania dotacji, inne wysokości dotacji dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego – stan prawny na rok 2021 oraz wprowadzone zmiany w przepisach.
 • Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 • Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
 • Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Warianty zakupu podręczników .
 • Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów
 • Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania.
 • Wewnątrzszkolne procedury dotyczące zasad wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
 • Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
 • Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
 • Kontrola realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej – aspekty prawne.

Wykładowca

Marzena Rudzewicz

edukator instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, od 24 lat związana z oświatą. Z wykształcenia polonista z I i II specjalizacji zawodowej. Autorka innowacji pedagogicznych i programów autorskich z zakresu dziennikarstwa, filmoznawstwa, kulturoznawstwa i edukacji regionalnej. Wielokrotnie nagradzana za szczególne zasługi dla oświaty.

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas