Online: Konkurs na stanowisko dyrektora czy przedłużenie powierzenia? Unormowania prawne i aspekt praktyczny.

29-06-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji konkursu na stanowisko dyrektora

2

Omówienie zasad powierzenia stanowiska dyrektora bez konieczności ogłaszania konkursu.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

4

Omówienie najczęściej popełnianych przez organy prowadzące błędów.

Opis

Szkolenie adresowane do przedstawicieli organów prowadzących publiczne szkoły i placówki. Za zadanie postawiliśmy sobie zebranie w jednym bloku wszystkich aspektów formalnych i praktycznych dotyczących problematyki przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Wartością dodaną są wzory niezbędnych dokumentów (zarządzenia, protokół, ogłoszenie, pisma do: Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych). 


Celem szkolenia jest przedstawienie osobom reprezentującym organy prowadzące szkoły, przedszkola, zespoły i placówki zasad obowiązujących przy organizacji konkursu na stanowisko dyrektora jednostek systemu oświaty. Z uwagi na trwający stan epidemii omówione zostaną również przepisy dotyczące możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora bez przeprowadzania konkursu. 

Program szkolenia

 • Ogłoszenie konkursu- wymogi formalne wskazane w ustawie Prawo oświatowe i rozporządzeniu wykonawczym.
 • Wymogi formalne ogłoszenia.
 • Właściwe określenie terminu składania ofert i terminu przeprowadzenia konkursu.
 • Publikacja ogłoszenia.
 • Przepisy dotyczące powołania komisji konkursowej, jej skład i zasady działania.
 • Kto powołuje komisję konkursową i w jakiej formie?
 • Skład komisji konkursowej.
 • Co powinna zawierać oferta konkursowa? Omówienie najczęstszych braków dokumentacji będących podstawą odrzucenia oferty kandydata.
 • Wymogi formalne oferty określone w przepisach prawa.
 • Wstępne badanie ofert – zasady.
 • Podstawy odrzucenia oferty kandydata wraz z omówieniem najczęstszych błędów.
 • Przebieg postępowania konkursowego.
 • Obowiązki przewodniczącego komisji.
 • Obowiązki poszczególnych członków komisji.
 • Co powinien zawierać protokół?
 • Rola i uprawnienia organu prowadzącego po przeprowadzeniu konkursu ze szczególnym uwzględnieniem trybu odwoławczego.
 • Wyniki konkursu- jakie mają znaczenie formalne?
 • Podstawy i tryb odwołania.
 • Zatwierdzenie wyników konkursu i powołanie na stanowisko dyrektora.
 • Jakie znaczenie formalno-prawne ma zatwierdzenie wyników konkursu?
 • Powołanie na stanowisko dyrektora- forma.
 • Podstawy prawne możliwości powierzenia stanowiska dyrektora bez konieczności ogłaszania konkursu.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Justyna Świder

Ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas