Online: Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi

12-10-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu procedur związanych z zagadnieniem zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników jednostek oświatowych.

2

Dyrektor otrzyma gotowe narzędzia i wzory, które będzie mógł wykorzystać w pracy.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych i organach prowadzących odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi.  

Temat aktualny zawsze ze względu na ruch kadrowy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.

Program szkolenia

 • Zatrudnianie nauczycieli - nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony, nieokreślony, zatrudnienie na podstawie mianowania, umowa „na zastępstwo”.
 • Przekształcanie stosunku pracy w trakcie zatrudnienia.
 • Zasady naboru pracowników samorządowych.
 • Zmiana treści stosunku pracy na gruncie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela (porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, ograniczenie zatrudnienia, uzupełnienie etatu, przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły).
 • Zwolnienie nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych i kryteria doboru do zwolnienia nauczyciela, stan nieczynny.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony.
 • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.
 • Wygaśnięcie stosunku pracy.
 • Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie ustawy kodeks pracy (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, za porozumieniem stron).
 • Uprawnienia pracownicze związane z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Odpowiedzialność i zadania dyrektora jako pracodawcy.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas