Online: Planowanie i realizacja zadań związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie.

20-09-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Przedstawienie zmian w formule realizacji nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz kuratorów oświaty w oparciu o zmiany prawne w tym zakresie-rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

2

Szczegółowe zapoznanie z warunkami i trybem sprawowania oraz formami nadzoru pedagogicznego ( kontrola, wspomaganie, monitorowanie) zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.

3

rzygotowanie planu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli, monitorowania oraz wspomagania na rok szkolny 2021-2022.

4

Metody i narzędzia efektywnej realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

5

Ustalanie wniosków z nadzoru oraz zadania dyrektora związane z podsumowaniem i oceną efektywności sprawowanego nadzoru.

Opis

Obowiązki te wynikają wprost z zapisów prawa oświatowego. Opracowanie planu nadzoru w roku bieżącym jest zadaniem szczególnie trudnym. Spowodowane jest to koniecznością uwzględnienia dodatkowych zadań związanych z niwelowaniem negatywnych skutków roku pandemicznego ale również wynika ze zmian jakie mają miejsce w regulacjach prawnych dotyczących tego zagadnienia. Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo jak właściwie zaplanować a następnie realizować, monitorować oraz podsumować nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021-2022. Otrzymają Państwo również komplet aktualnych wzorów dokumentów niezbędnych do właściwego dokumentowania wszystkich działań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

Program szkolenia

 • Podstawy prawne procesu planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian w tym zakresie oraz specyfiki roku pocovidowego.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz. 1658 z pózn. zm.) - rozp. po nowelizacji.
 • Zasady oraz idea sprawowania nadzoru przez dyrektora oraz kuratorów oświaty.
 • Warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego wynikające z nowych regulacji prawnych w tym zakresie.
 • zadania dyrektora w zakresie działań kontrolnych wynikających z nadzoru pedagogicznego:
 • diagnoza potrzeb w zakresie wspomagania - formy i narzędzia procesu wspomagania:
 • metody i narzędzia prowadzenia procesu monitorowania
 • Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli, monitorowania oraz wspomagania na rok szkolny 2021-2022 z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki szkoły/placówki oraz aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa:
 • Materiały wyjściowe do opracowania planu nadzoru:
 • Metodyka tworzenia planu nadzoru oraz jego podstawowe elementy składowe - uczestnicy procesu, zasoby, narzędzia, metody i techniki.
 • Obowiązki dyrektora w zakresie przedstawiania działań z zakresu nadzoru-przedstawienie planu nadzoru, przedstawienie wniosków z nadzoru, podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru.
 • Przykładowe wzory planów nadzoru pedagogicznego dla:
 • Metodyka sprawowania nadzoru oraz narzędzia służące efektywnej realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
 • Kultura sprawowania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 • Narzędzia stosowane do sprawnej realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
 • Dokumentowanie czynności z zakresu nadzoru - karty obserwacji, arkusze kontroli dokumentacji szkolnej
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji nadzoru pedagogicznego - klasyfikacja dokumentacji.
 • Zadania dyrektora związane z podsumowaniem i oceną efektywności sprawowanego nadzoru - wnioski z nadzoru i ich wykorzystanie w procesie rozwoju szkoły.
 • Podstawowe powinności dyrektora w zakresie wnioskowania z procesu nadzoru:
 • Zasady zatwierdzania sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
 • Sposoby wykorzystania wyników nadzoru do doskonalenia pracy szkoły - przykłady dobrych praktyk.
 • Odpowiedzi eksperta na pytania i wątpliwości - dyskusja.

Wykładowca

Anna Dudek-Janiszewska

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel. Specjalista w zakresie nadzoru pedagogicznego, zarządzania placówką oświatową i szkolnictwa zawodowego

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas