Online: KPA. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce szkolnej.

15-12-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna procedury administracyjne oraz usystematyzuje swoją wiedzę w zakresie stosowania przepisów kpa w szkole lub placówce oświatowej.

Opis

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania w placówkach oświatowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Program szkolenia

 • Zasady ogólne prawa administracyjnego.
 • Czynności administracyjne w szkole lub placówce oświatowej (wezwania, doręczenia, udostępnianie akt sprawy).
 • Wymogi formalne prawidłowego postępowania administracyjnego (określenie strony postępowania, terminy załatwiania spraw, niezwłoczność, terminy odwoławcze, konstrukcja odwołania).
 • Właściwy przebieg postępowania administracyjnego (wszczęcie postępowania, odmowa wszczęcia postępowania, wszczęcie na wniosek, wszczęcie z urzędu, zawieszenie postępowania).
 • Decyzje administracyjne podejmowane w placówce oświatowej (konstrukcja prawna, forma, elementy, pouczenia).
 • Tryb odwoławczy (zażalenie, odwołanie).
 • Postępowania administracyjne w szkołach i placówkach oświatowych i ich zakres.
 • Jakie decyzje administracyjne zobowiązany jest wydać dyrektor szkoły lub placówki.
 • skreślenie z listy ucznia lub słuchacza,
 • odroczenie obowiązku przedszkolnego,
 • świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • decyzja w sprawie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • odmowa zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
 • decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych.
 • decyzja w sprawie nadania lub odmowy nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Skargi i wnioski w kpa.
 • Wydawanie zaświadczeń w zgodzie z kpa.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas