Online: Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w praktyce

06-12-2021 ONLINE 11:00 - 14:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Uczestnik zna podstawowe akty prawne regulujące ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.

2

Uczestnik zna wymagania i kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora

3

Uczestnik wie jakie dokumenty są wymagane do procedury oceny pracy.

Opis

Nowe rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze z dnia 19 sierpnia 2019 r. spowodowało odejście od wcześniejszych uregulowań prawnych. Szkolenie wyposaży Państwa w wiedzę dotyczącą wymagań związanych z oceną pracy zarówno nauczycieli jak i dyrektorów szkół zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne regulujące ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
  • Obowiązkowa dokumentacja - wzory dokumentów.
  • Szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy.
  • Tryb zasięgania opinii innych podmiotów.
  • Terminy i tryb wniesienia odwołania.

Wykładowca

Ewa Szymczyk

Ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas