Online: Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualności oświatowe

14-02-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Zdobycie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.

2

Wykorzystanie wiedzy prawnej podczas wykonywania obowiązków nauczyciela.

3

Wzmocnienie nauczycieli w realizacji zadań w ścieżce awansu zawodowego.

4

Połączenie wiedzy prawnej na temat przepisów prawa oświatowego z rozwiązaniami prawa wewnątrzszkolnego oraz codzienną praktyką nauczycieli.

Opis

Poznanie przepisów prawa oświatowego i jego stosowanie w praktyce szkolnej to atuty tego programu. Połączenie tych dwóch elementów, czyli wiedzy prawnej oraz stosowania, przepisów prawa ułatwi działania zarówno dyrektorowi szkoły, jak i nauczycielowi.

Program szkolenia

 • Podstawowe dziedziny prawa. Źródła prawa oświatowego i prawa pracy.
 • Zasady prawa pracy.
 • Akty prawa lokalnego: statut, regulaminy. Uchwały i zarządzenia.
 • Kompetencje rady pedagogicznej.
 • Zatrudnianie w oświacie:
 • na podstawie Karty Nauczyciela,
 • na podstawie Kodeksu pracy.
 • Realizacja planu rozwoju zawodowego. Rola opiekuna stażu.
 • Ocena dorobku zawodowego a ocena pracy. Kiedy jest warunkiem niezbędnym, a kiedy możliwością?
 • Podstawowe prawa i obowiązki. Nagrody i kary.
 • Praca zdalna a praca stacjonarna. Kwarantanna – wynagrodzenie, możliwość a zakaz pracy.
 • Podstawowe formy działalności szkoły. Praca stacjonarna, zdalna i hybrydowa. Kompetencje kluczowe w nauczaniu. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów – różne formy zajęć. Niepełnosprawności i niedostosowania.
 • Przyjęcie ucznia z zagranicy. Dokumenty i organizacja zajęć.
 • Innowacje pedagogiczne.
 • Świetlica i biblioteka.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas