Online: Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

28-02-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Wie, jakie zadania stoją przed szkołą/placówką wynikające z realizacji obowiązków statystycznych; zna procedury dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych.

2

Potrafi właściwie zainstalować i wprowadzać dane do poszczególnych modułów SIO; potrafi stosować w praktyce zasady ochrony danych osobowych.

3

Rozumie znaczenie rzetelnej informacji.

Opis

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej.

Na zajęciach pokażemy Państwu:
 - zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie ze zmianami w prawie;
 - techniczne wymogi dotyczące sposobów wprowadzania danych do SIO;
 - podstawowe zasady ochrony danych osobowych zgromadzonych w zbiorach prowadzonych elektronicznie i papierowo w szkole/placówce.

Program szkolenia

 • Wstęp – podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2159),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych ( Dz. U. poz.1149)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz.1630)
 • Procedury związane z funkcjonowaniem SIO:
 • Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o udzielenie upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie uprawnień),
 • Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych,
 • Procedura weryfikacji ucznia i nauczyciela,
 • Zmiana schematu przekazywania danych do SIO,
 • Terminy wprowadzania danych do SIO,
 • Zmiany w zakresie gromadzonych danych.
 • Aspekty techniczne związane z wprowadzeniem danych do SIO:
 • Instalacja przeglądarki na komputerze,
 • Sposoby wprowadzania danych.
 • Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w poszczególnych modułach:
 • Wprowadzanie danych do poszczególnych modułów programu,
 • Modyfikacja danych wprowadzonych,
 • Postępowanie z osobami niezweryfikowanymi,
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w zbiorach gromadzonych w szkole/placówce:
 • Podstawowe pojęcia – zasady ochrony danych osobowych,
 • Zbiory danych osobowych gromadzone w szkole/placówce,
 • Przetwarzanie danych osobowych,
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych,
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
 • Podsumowanie:
 • Odpowiedzi na pytania,
 • Bazy wiedzy na temat SIO.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas