Online: Jak zapewnić bezpieczeństwo na terenie szkoły/placówki oświatowej?

21-03-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Znają regulacje prawne obowiązujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły/placówki

2

Wiedzą jak wykorzystywać zapisy prawne do organizacji służb BHP na terenie szkoły/placówki

3

Potrafią stosować schematy działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa szkoły/placówki

4

Poznają prawa i obowiązki SIP oraz powinności dyrektora w zakresie współpracy z nim

5

Potrafią tworzyć i archiwizować niezbędną dokumentację w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa szkoły/placówki

Opis

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły " wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę". W związku z powyższym zapisem na dyrektorze ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkoły/placówki. Bardzo ważnym elementem tych działań jest właściwe funkcjonowanie w szkole służb BHP. Niekiedy w związku z niedociągnięciami w tym zakresie zdarzają się skargi pracowników i nauczycieli do instytucji zewnętrznych takich jak PIP. Podczas szkolenia powiemy jakie działania zgodne z prawem może podejmować dyrektor aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie szkoły/placówki oraz w jaki sposób organizować służby BHP na terenie szkoły/placówki. Szczegółowo przedstawimy prawa i obowiązki SIP oraz powinności dyrektora w zakresie współpracy. Wskażemy wszystkie działania jakie powinien podjąć dyrektor aby wypełnić kompleksowo ciążące na nim obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Program szkolenia

 • 1. Przepisy prawa szczególnie ważne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole/placówce oraz odnoszące się do organizacji działania służb BHP na terenie szkoły/placówki.
 • a) przepisy prawa określające zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom;
 • b) przepisy prawa określające zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury szkoły/placówki;
 • c) przepisy prawa określające zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych związanych np: ze stanem epidemii, pożarem, wypadkiem na terenie szkoły, na wycieczce szkolnej, w przypadku ataku terrorystycznego itp;
 • d) obowiązki dotyczące organizacji służb BHP ciążące na dyrektorze wynikające z zapisów prawa.
 • 2.Podstawowe obowiązki dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły/placówki.
 • a) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychologicznego uczniom na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę. ( wycieczki, uroczystości zewnętrzne, konkursy, olimpiady itp.);
 • b) obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa w odniesieniu do zasobów szkoły-budynki, urządzenia, wyposażenie szkoły, odczynniki chemiczne, pomoce dydaktyczne, itp.;
 • c) bezpieczeństwo podczas wyjść, wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych, zajęć poza terenem szkoły - pływalnia itp.;
 • d) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego szkoły/placówki;
 • e) zabezpieczenie szkoły w sytuacji kryzysowej - powódź, pożar, atak terrorystyczny, zawalenie się obiektu itp.;
 • f) obowiązki związane z wypadkami pracowników i uczniów - analiza wypadków i działania podnoszące bezpieczeństwo;
 • g) obowiązki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa.
 • 3. Zasady tworzenia i organizacja działalności służb BHP na terenie szkoły/placówki z uwzględnieniem praw, obowiązków SIP oraz zasad współpracy SIP z dyrektorem.
 • a) powoływanie, prawa i obowiązki Społecznego Inspektora Pracy - powinności i zasady współpracy z dyrektorem;
 • b) organizacja i zasady funkcjonowania innych osób tworzących służby BHP na terenie szkoły/placówki;
 • c) delegowanie zadań związanych z bezpieczeństwem na właściwe służby BHP.
 • 4. Odpowiedzialność dyrektora za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie stanu epidemii oraz w innych kryzysowych sytuacjach.
 • a) działania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego;
 • b) procedury zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.
 • 5. Zasady dokumentowania działań dyrektora związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz funkcjonowania służb BHP.
 • a) dokumentowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów;
 • b) dokumentacja służb BHP;
 • c) dokumentacja związana z postępowaniami powypadkowymi;
 • d) dokumentacja związana z bezpieczeństwem obiektów szkoły/placówki;
 • e) dokumentacja wyjść i wycieczek szkolnych;

Wykładowca

Jacek Jagiełło

Jacek Jagiełło – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas