Kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych

22-02-2022 ONLINE 12:00 - 15:00

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

Opis

Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w zakresie wyznaczania celów JST oraz jednostek podległych. 

Zostanie zwrócona uwaga na konieczność dostosowania dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie Systemu Kontroli Zarządczej - tj. Regulamin Kontroli Zarządczej oraz na zapisy jakie powinna zawierać.
Omówione zostaną dobre praktyki, rola i zadania oraz odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej z wyraźnym akcentem na obszary  i sytuacje w których może dochodzić do naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych- Uszczelnianie systemu i monitorowanie.

Program szkolenia

 • 1.Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych - po zmianach podstawy prawnej w aspekcie funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej.
 • 2.Definicja Kontroli Zarządczej - ukierunkowana na system zarządzania i kontroli jako elementu wpływający na jakość, efektywność, terminowość i oszczędność
 • 3.Elementy Kontroli Zarządczej (Standardy)- przegląd po nowelizacji ustawy o finansach publicznych
 • 4.Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych.
 • 5.Definicja Kontroli Zarządczej - ukierunkowana na system zarządzania i kontroli jako elementu wpływający na jakość, efektywność, terminowość i oszczędność
 • 6.Zadania jako realizacja celów - efekty i rezultaty.
 • 7.Kontrola finansowa, wewnętrzna oraz nadzór.
 • 8.Standardy kontroli zarządczej omówienie z dostosowaniem do specyfiki jednostki.
 • 9.Charakterystyka obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych standardów.
 • 10.Organizacja systemu kontroli zarządczej zakres podstawowy wewnętrznych procedur-monitorowanie i ocena systemu.
 • 11.Pojęcie ryzyka w obszarze realizacji zadań i celów oraz misji.
 • 12.Cele i mierniki w zarządzaniu ryzykiem .
 • 13.Obowiązki kierownika i pracowników w systemie kontroli zarządczej w jednostce.
 • 14.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wykładowca

Marzena Rudzewicz

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas