Online: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce

15-03-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

uczestnicy znają zasady organizacji PPP, adekwatnie do potrzeb,

2

udzielają pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z obowiązującym prawem

3

dokumentują swoje działania.

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w bieżącym roku szkolnym nabiera szczególnego znaczenia. Do dotychczasowych, znanych nam problemów zapewne dojdą zupełnie nowe: potrzeba wsparcia ucznia w sytuacji zaburzeń emocjonalnych, depresji lub uzależnień – jako skutków pandemii. Ponadto na stałe do adresatów pomocy dołączyli ze swymi problemami nauczyciele oraz rodzice naszych uczniów. Jak zgodnie z prawem ale też efektywnie i skutecznie udzielać wsparcia, jak organizować i dokumentować wszelkie działania pomocowe? Na to i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź, uczestnicząc w poniżej prezentowanym szkoleniu.

Uczestnicy otrzymają mi. in. przykładowe:

- narzędzia do rozpoznawania potrzeb uczniów,

- narzędzia do oceny efektywności udzielanej pomocy,

- modele wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

- modele indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

- wnioski i rekomendacje do dalszych działań,

- inne przydatne wzory druków.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy dla różnych adresatów.
  • Jak zdiagnozować potrzeby uczniów i dobrać adekwatne formy pomocy.
  • Organizacja pomocy i jej dokumentowania dla uczniów posiadających opinię poradni
  • Organizacja pomocy i jej dokumentowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Dokumentowanie procesu udzielania pomocy – od rozpoznania do oceny efektywności.
  • Organizacja nauczania indywidualnego.
  • Zadania wychowawców, specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne.
  • Przykładowe działania pomocowe dla nauczycieli i rodziców.
  • Czas na pytania uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator  Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas