Online: Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualny stan prawny oraz planowane nowelizacje.

22-02-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Poznasz nowe zadania i dowiesz się jak z nich korzystać i jak je wdrażać w okresie pełnienia funkcji kierowniczej.

2

Dowiesz się jak organizować pracę zdalną pracowników, jak zarządzać szkołą po wejściu w życie planowanych zmian.

3

Uzyskasz wiedzę o celowości wprowadzanych zmian i poznasz ich właściwą interpretację.

4

Dowiesz się, jakie dokumenty musisz zmienić i jak je przygotować.

Opis

Szkolenie zalecane jest szczególnie dla dyrektorów szkół oraz innych osób pełniących funkcję kierowniczą. Podczas spotkania online omówione zostaną nowe przepisy prawa oświatowego oraz planowane zmiany w prawie pracy. Prowadzący omówi je szczegółowo, wskazując istotę tych zmian i ich wpływ na organizację roku szkolnego. Uczestnicy poznają również wszystkie planowane zmiany, które będą miały istotny wpływ na organizację pracy w szkole, status zawodowy nauczyciela i dyrektora, odpowiedzialność karną. Dzięki interpretacji planowanych nowelizacji ustaw łatwiej będzie zrozumieć celowość wprowadzanych zmian (aż w sześciu kluczowych obszarach) w Karcie Nauczyciela, Kodeksie pracy, ustawie Prawo oświatowe i ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jesteśmy pierwszą placówką, która opracowała tego rodzaju szkolenie, zbierając wszystkie nowe rozwiązania prawne i dostosowując je do potrzeb szkoły.

Program szkolenia

 • Przegląd stanu prawnego:
 • wpływ zmian na organizację pracy szkoły,
 • obwieszczenia w sprawie tekstów jednolitych ustaw,
 • sposoby wyszukiwania aktów prawnych, rządowe bazy aktów prawnych.
 • Zmiany w prawie oświatowym:
 • nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • możliwość uzyskiwania niektórych kwalifikacji na kursie kwalifikacyjnym – zmiana w rozporządzeniu o placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • zmiany w organizacji pracy ośrodków (przyjmowanie wychowanków, pobyt dzieci i młodzieży, liczebność grup),
 • organizacja nauczania indywidualnego po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu,
 • zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania,
 • egzamin ósmoklasisty i egzaminy maturalne,
 • nowe regulacje prawne dotyczące zasad wydawania świadectw, duplikatów i arkuszy ocen,
 • nowe zawody w kształceniu branżowym.
 • Planowane zmiany w statusie zawodowym nauczyciela. Nowelizacja Karty Nauczyciela:
 • zmiany w czasie pracy,
 • wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli,
 • nowa koncepcja awansu zawodowego i oceny pracy,
 • urlopy nauczycieli w placówkach feryjnych.
 • Projekt zmian w Kodeksie pracy:
 • badanie stanu trzeźwości – nowe możliwości i zadania pracodawców (szczegółowe omówienie),
 • organizacja pracy zdalnej – kto, kiedy i na jakich zasadach będzie mógł świadczyć pracę zdalną?
 • Nowe zasady odpowiedzialności karnej kadry kierowniczej. Nowy rozdział w ustawie Prawo oświatowe.
 • Nowe uprawnienia kuratora oświaty. Projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe:
 • zmiany dotyczące postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora,
 • sposób i formy wydawania zaleceń dyrektorowi szkoły,
 • nowe przypadki odwołania dyrektora,
 • pozytywna opinia kuratora oświaty nowym warunkiem dla organu prowadzącego szkołę i dyrektora szkoły,
 • planowane zmiany w warunkach likwidacji szkół,
 • inne rozwiązania w tworzeniu arkuszy organizacyjnych,
 • modyfikacja przepisów regulujących działalność oddziałów przygotowania wojskowego,
 • zmiany w organizacji turystyki szkolnej w szkołach niepublicznych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas