Online: Zasady spełnienia wymogu dostępności przez publiczne szkoły i placówki

10-06-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Podczas naszego szkolenie przedstawimy Państwu podstawowe obowiązku jakie należy zrealizować aby wywiązać się z obowiązku zapewnienia dostępności. Podpowiemy w jaki sposób należy to zrobić i pokażemy podstawowe dokumenty odnoszące się do tego zagadnienia.

Opis

W bieżącym roku trzeba będzie złożyć pierwsze sprawozdanie z realizowania w podmiotach publicznych obowiązków wynikających z przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to kolejne wyzwanie prawne i organizacyjne dla i tak bardzo obciążonych szkół, ale wymóg spełnienia tego obowiązku wynika z ustawy a w przypadku braku realizacji zadań z tego zakresu dyrektorom grożą określone konsekwencje. Dodać należy, że obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy : sfery architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.

Program szkolenia

  • Obowiązki w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności.
  • Identyfikacja barier i szczególnych potrzeb.
  • Dostępność architektoniczna – wymagania i często popełniane błędy.
  • Dostępność cyfrowa – jak spełnić wymagania.
  • Dostępność informacyjno-komunikacyjna – obowiązki podmiotu publicznego.
  • Deklaracja dostępności – co powinna zawierać.
  • Raportowanie dostępności.
  • Kary za niezapewnienie dostępności
  • Postępowanie skargowe.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

nauczyciel przedmiotów zawodowych, , wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzyprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas