Online: Nowy obowiązek od dnia 01 lipca 2022 roku. Rejestr umów powyżej 500 złotych w jednostkach sektora finansów publicznych.

01-11-2022 ONLINE 16:30 - 19:30

Korzyści

1

PODSTAWA PRAWNA-ANALIZA NOWYCH PRZEPISÓW

2

ZAKRES PODMIOTOWY NOWEGO PRZEPISU. ZASADA JAWNOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY-CO PODLEGA EWIDENCJONOWANIU W REJESTRZE

4

PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ NOWEGO PRZEPISU-RÓŻNE STANOWISKA EKSPERTÓW

5

EGZEKWOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I KARY DLA KIEROWNKIÓW JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH

Opis

Zmiana ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054) wprowadziła bardzo istotne nowości dotyczące rejestrowania umów w jednostkach sektora finansów publicznych. Zostały dodane przepisy, które obligują do prowadzenia rejestru umów powyżej 500 zł i tym samym rozszerzono zakres form realizujących zasadę jawności oraz transparentności finansów publicznych. Jednocześnie przepisy zostały uregulowane w sposób wymagający interpretacji i wielkiej ostrożności ze względu na kary, które grożą osobom odpowiedzialnym za wadliwe realizowanie nowych obowiązków w tym zakresie. Kierownicy jednostek finansów publicznych a nowy obowiązek prowadzenia rejestrów w obszarze standardów kontroli zarządczej rodzi nowe wymogi w zakresie delegowania uprawnień pracownikom. 

Program szkolenia

 • Wnikliwa analiza nowych przepisów nakładających obowiązek prowadzenia Rejestru umów od 1 lipca 2022 roku
 • Podstawa prawna prowadzenia rejestru umów
 • Zakres wartościowy umów w świetle zapisów nowego przepisu prawa
 • Zakres podmiotowy nowego przepisu – czyli kto jest objęty obowiązkiem prowadzenia rejestru
 • Zasada jawności i jej realizacja w ustawie o finansach publicznych
 • Jakie umowy powinny być ewidencjonowane w rejestrze umów – przykład
 • Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru określonych umów
 • Jakie informacje powinny być odnotowywane w rejestrze umów
 • Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do rejestru umów
 • Egzekwowanie odpowiedzialności i kary
 • Od kiedy obowiązują określone przepisy dotyczące rejestr umów
 • Problemy z interpretacją nowych przepisów- różne opinie ekspertów
 • Odpowiedzialność a Kontrola Zarządcza w obszarze nowego obowiązku prowadzenia Rejestru umów
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja

Wykładowca

Renata Topór

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, 25 letni staż w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 10 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista w zakresie:
• Gospodarka Finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
• Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
• Inwentaryzacja i jej rozliczanie,
• Kontrola Zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych,
• Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych,
• Polityka rachunkowości,
• Regulacje wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas