Online: Nadzór pedagogiczny w szkole krok po kroku - planowanie , organizacja i dokumentowanie. Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2022-2023

12-09-2022 ONLINE 09:15 - 12:15

Korzyści

1

Uczestnicy opracują plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023.

2

Potrafią sprawować nadzór pedagogiczny zgodnie z planem .

3

Zdobędą umiejętność stosowania narzędzi nadzoru- arkusze kontroli i obserwacji

4

Zwiększą efektywność pracy zespołowej poprzez delegowanie zadań.

5

Potrafią zaplanować pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wyniki i wnioski z nadzoru

Opis

 Jednym z koniecznych warunków właściwego przebiegu procesów edukacyjnych w szkole jest sprawny i skuteczny nadzór dyrektora szkoły. W ciągu 4 godzin szkolenia uczestnicy uzyskają wszystkie istotne informacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru i kierunków polityki oświatowej państwa . Dzięki szkoleniu dyrektorzy poznają zasady i sprawdzone sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego krok po kroku . Otrzymają narzędzia niezbędne do planowania, realizacji i podsumowania nadzoru ( plan nadzoru, arkusze obserwacji i kontroli, wykorzystanie wnioskow z nadzoru, inicjowanie działań innowacyjnych w ramach wspomagania)  

Program szkolenia

  • Zadania i obowiązki dyrektora z zakresu nadzoru pedagogicznego .
  • Procedury i formy sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły w cyklu zamkniętym- diagnoza i planowanie, realizacja, podsumowanie
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - kontrola i obserwacje oraz inspirowanie
  • Regulamin nadzoru pedagogicznego .
  • Budowanie jakości pracy szkoły w oparciu o wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego

Wykładowca

Anna Dudek-Janiszewska

Magister filologii polskiej ,,ukończyła Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration edukator orąaz studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówkach oświatowych a także kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego);
Trener, nauczyciel akademicki, wykładowca, ewaluator, ekspert ds. kształcenia modułowego, trener w projektach KOWEZiU, Specjalista z zakresu prawa oświatowego, dydaktyki , nadzoru pedagogicznego i wspomagania. Twórca wielu innowacji , autor programów autorskich i projektów edukacyjnych również międzynarodowych. Organizator konferencji, seminariów z zakresu nauczania matematyki, kształcenia zawodowego, jakości nauczania, laureat nagród MEN. Wieloletni dyrektor szkoły, wicekurator i wizytator.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:310,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas