Online: Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie.

15-11-2022 ONLINE 12:30 - 16:15

Korzyści

1

Prawidłowa dokumentacja wewnętrzna- Instrukcja inwentaryzacyjna.

2

Prawidłowa dokumentacja-Ochrona zasobów i nadzór nad powierzonym majątkiem.

3

Znajomość ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową.

Opis

Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej i szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce oraz poruszony zostanie temat dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie przez JST oraz jednostki podległe. Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w tym zakresie. Zostanie zwrócona uwaga na dokumentację wewnętrzną oraz na zapisy jakie powinna zawierać. 

Program szkolenia

 • Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych - po zmianach podstawy prawnej.
 • Czym jest rachunkowość jednostki, jej zakres i zadania.(Inwentaryzacja i ewidencja majątku-ważne aspekty)
 • Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji – uregulowania wynikające z Ustawy o Rachunkowości i z Ustawy o Finansach Publicznych.
 • Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.
 • Rodzaje i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji oraz etapy prac inwentaryzacyjnych – zadania dyrektora, głównego księgowego na poszczególnych etapach i pracowników odpowiedzialnych materialnie.
 • Ewidencja majątku, zastosowanie uproszczeń dotyczących ewidencji majątku.
 • Etapy prac inwentaryzacyjnych – zadania dyrektora, głównego księgowego na poszczególnych etapach oraz pracowników odpowiedzialnych materialnie.
 • Instrukcja inwentaryzacyjna o polityka rachunkowości w aspekcie wyceny.
 • Omówienie dokumentacji i procedur, ważne kwestie związanych z zastosowaniem zasad rachunkowości w kontekście inwentaryzacji i gospodarki finansowej:
 • Dyscyplina Finansów Publicznych.
 • Kontrola Zarządcza a Inwentaryzacja.
 • Ochrona Zasobów a nadzór Kierowników jednostek budżetowych.
 • Pytania do wykładowcy.

Wykładowca

Renata Topór

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:375,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas