Nowa ścieżka awansu zawodowego oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

13-01-2023 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnik: zna uproszczoną ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela.

2

Rozumie przepisy szczególne dotyczące m.in. nauczyciela kontraktowego.

3

Potrafi zaplanować konsultacje dla uczniów i rodziców, monitorować je i nadzorować.

4

Dostrzega potrzebę zmian w planowaniu własnego rozwoju.

5

Potrafi planować własną pracę w oparciu o kryteria i procedurę oceny pracy.

Opis

Na szkoleniu dowiesz się: jakie obowiązki będzie miał nauczyciel w okresie przygotowania do zawodu nauczyciela, kto może liczyć na skrócenie okresu przygotowania do zawodu nauczyciela, kto będzie mógł być mentorem nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego, jakie warunki będzie musiał spełnić nauczyciel kontraktowy, aby otrzymać stopień nauczyciela mianowanego, kto i do kiedy będzie mógł zrealizować ścieżkę awansu zawodowego na dotychczasowych zasadach tj. po odbyciu stażu, na jakich zasadach otrzymają stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2022 r. będą w trakcie stażu na wyższy stopie awansu zawodowego, co zmieni się w ocenie pracy nauczycieli w 2022 r., jak awans zawodowy wpłynie na zatrudnianie nauczycieli oraz co zmieni się w czasie pracy nauczycieli?

Program szkolenia

  • Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych (po 31 sierpnia 2027 r. nie będzie możliwości realizowania „starej” ścieżki awansu zawodowego na mianowanego).
  • Przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu na stopień mianowanego oraz możliwość skrócenia tego przygotowania.
  • Obowiązkowe prowadzenie zajęć w okresie przygotowania zawodowego w obecności osób spoza szkoły.
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz skutki negatywnej opinii komisji.
  • Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych realizujących staż (okres pracy na dyplomowanego krótszy dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego do 31 sierpnia 2022 r.).
  • Okres pracy na dyplomowanego krótszy dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego do 31 sierpnia 2022 r.
  • Nowy skład komisji na nauczyciela dyplomowanego.
  • Wpływ awansu na formę nawiązania stosunku pracy (umowa na czas nieokreślony najwcześniej po 2 latach pracy).
  • Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
  • Powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym nauczycieli. Nowe kryteria oceny pracy nauczycieli ustalane na poziomie rozporządzenia.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas