Praca pedagoga, PEDAGOGA SPECJALNEGO oraz psychologa w oświacie – stan aktualny i zmiany od 1 września 2022. Dokumentacja, zakres obowiązków (min. diagnoza) i specyfika pracy pedagoga, psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem nowego specjalisty czyli pedagoga specjalnego

10-01-2023 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

w wyniku udziału w szkoleniu szkolni specjaliści zaplanują swoją pracę zgodnie z zapisami prawa,

2

pedagog, psycholog oraz pedagog specjalny określą szczegółowy zakres swoich obowiązków wobec dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców,

3

specjaliści będą poprawnie dokumentować swoje działania

Opis

W trakcie szkolenia przedstawimy oraz przeanalizujemy zakres obowiązków i specyfikę pracy pedagoga, psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem nowego specjalisty funkcjonującego w systemie szkolnym od 1 września br. czyli pedagoga specjalnego. Szczegółowo przybliżymy zadania związane z obowiązującą ustawą o dostępności oraz wszelkimi działaniami pomocowymi dla uczniów i rodziców – szczególnie dotyczącymi skutków pandemii, których realizatorami są właśnie specjaliści szkolni.

Zaprezentowane zostaną wymagania kwalifikacyjne, zakres odpowiedzialności, standardy zatrudnienia i inne kwestie formalne. Przypomnimy regulacje prawne dotyczące pracy szkolnych specjalistów, ze zwróceniem uwagi na obowiązującą dokumentację.

W ostatnim module szkolenia wszyscy uczestnicy mają możliwość zadania indywidualnych pytań.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
 • Standardy zatrudniania specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakresy obowiązków, ocena pracy – ważne zmiany w bieżącym roku szkolnym.
 • Aktualne zadania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego
 • Diagnoza jako podstawa planowania pracy specjalisty.
 • Co wiemy o diagnozie funkcjonalnej jako nowym zadaniu szkolnych specjalistów.
 • Realizacja ustawy o dostępności – rola pedagoga specjalnego.
 • Zadania i rola specjalistów w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Programy rekomendowane i program wychowawczo-profilaktycznych – ich realizacja w placówce jako zadanie specjalistów.
 • Współpraca z rodzicami oraz innymi instytucjami i podmiotami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.
 • Dokumentowanie działań w różnych obszarach pracy szkolnego specjalisty.
 • Dyskusja, pytania uczestników, refleksje.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas