Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce. Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej od 1 września 2022. Wykorzystanie narzędzi diagnozy funkcjonalnej. Dokumentowanie procesu udzielania pomocy. Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i edukacji zdalnej w nowym roku. Przykładowe działania pomocowe dla nauczycieli i rodziców

02-02-2023 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

uczestnicy znają nowe zasady organizacji ppp, szczególnie działania specjalistów

2

udzielają pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z obowiązującym prawem

3

dokumentują swoją pracę zgodnie z przepisami prawa

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po raz kolejny podlega zmianom. Szczególnie w zakresie obowiązku zatrudniania specjalistów oraz ich nowych zadań. Potrzeby naszych uczniów, w związku z wdrażaniem modelu edukacji włączającej muszą realizować wszyscy nauczyciele, działając zespołowo. Ponadto nowe obowiązku nakłada na szkoły ustawa o dostępności, której zasady powinna wdrożyć każda placówka 


Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli przygotować się do wdrożenia nowych rozwiązań prawnych. 

Po omówieniu organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach/ przedszkolach, placówkach uczestnicy otrzymują blisko 100 stron materiałów zawierających przykładowe dokumenty – m.in.:
 - ankiety do rozpoznawania sytuacji w szkole – relacje, współpraca, obszary do zmiany – dla uczniów (U), dla nauczycieli (N), Pracowników (P), 
 - narzędzia do rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów – dla N – etap przedszkole, edukacji zintegrowanej, II etap edukacyjny – ponadprzedmiotowe, - zestawienie możliwości dostosowań dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami, chorobami przewlekłymi, inne - dla N, 
 - protokół zebrania klasowego zespołu nauczycielskiego w zakresie udokumentowania dokonanego rozpoznania – dla N, 
 - arkusz wopfu (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia) oraz ipet (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) – dla N, 
 - zestaw narzędzi do diagnozy, monitorowania i oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – U, Ny– narzędzia wykorzystywane w kontroli zewnętrznej szkół – dla Dyrektora, N, U, 
 - wzór wniosku o pogłębioną diagnozę w PPP.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy dla różnych adresatów
  • Zatrudnianie i działania szkolnych specjalistów – nowe standardy i zasady
  • Pedagog specjalny w każdej placówce – zakres obowiązków
  • Jak rozpoznać potrzeby uczniów i dobrać adekwatne formy pomocy – wykorzystanie narzędzi diagnozy funkcjonalnej
  • Dokumentowanie procesu udzielania pomocy – od rozpoznania do oceny efektywności
  • Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i edukacji zdalnej w nowym roku – zapisy statutowe
  • Zadania zespołów nauczycieli i specjalistów z zastosowaniem zasady dostępności
  • Przykładowe działania pomocowe dla nauczycieli i rodziców
  • Czas na pytania uczestników

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas