Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych. Zasady gospodarowania zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego

Korzyści

1

Umiejętność dokonania prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych

2

Umiejętność naliczania w sposób zgodny z prawem odpisów na ZFŚS

3

Umiejętność tworzenia dokonywania zmian regulaminów ZFŚS

Opis

Możliwość korzystania z ZFŚS pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników a także członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów nie tylko w sytuacji losowej, ale również w związku z zakupem relatywnie drogich usług wypoczynkowych, czy remontem mieszkania. W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO funkcjonowanie ZFŚŚ w placówkach oświatowych winno zostać zweryfikowane pod kątem zmienionych przepisów. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy. Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach.

Program szkolenia

  • Istota i cel tworzenia funduszu.
  • Dane osobowe pracowników i członków ich rodzin gromadzone na potrzeby określenia sytuacji
  • ZFŚŚ a RODO.
  • Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania regulaminu ZFŚS
  • Osoby uprawnione do korzystania z funduszu u danego pracodawcy
  • Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg)

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas