Korzyści

1

Usystematyzowanie wiedzy i uporządkowanie bieżących zmian w prawie oświatowym.

2

Uporządkowanie szkolnej dokumentacji związanej z pandemią, w tym dokonanie nowelizacji statutów.

3

Pomoc w przygotowaniu się do zebrania klasyfikacyjnego, również drogą online.

4

Omówienie zasada przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie pandemii.

Opis

Dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wymusza szereg zmian w prawie oświatowym. Szkolenie pomoże usystematyzować dotychczasową wiedzę
i uporządkować bieżące zmiany.

Program szkolenia

  • Zmiany w prawie oświatowym wprowadzone w roku szkolnym 2019/20 – przypomnienie. Konkursy na dyrektorów szkół prowadzone od 29.04.2020
  • Czasowe przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub powierzenie obowiązków dyr. szkoły w okresie pandemii. Zmiany w przyznawaniu nagrody kuratora oświaty od 19 maja 2020.
  • Covid 19 - wymogi bezpieczeństwa wg wytycznych MEN i GIS – przykładowe procedury, Zdalna rada pedagogiczna – nowe rozwiązania w okresie zawieszenia
  • Komunikat MEN w sprawie oceniania i klasyfikowania w okresie zdalnego nauczania. Zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 22.05.2020. Nowelizacja statutów – propozycja zapisów.
  • Nowe wytyczne na czas egzaminów – procedury bezpieczeństwa. Planowane zmiany w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 1.09.2020.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas