Odpowiedzialność prawna jako narzędzie dbania o dobro społeczności szkolnej wśród nauczycieli i uczniów

Korzyści

1

Omówienie podstawowych błędów prawnych popełnianych przez nauczycieli oraz sposobów ich unikania

2

Zapoznanie uczestników szkolenia z elementami odpowiedzialności prawnej nauczycieli

3

Uzyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych

Program szkolenia

  • Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.
  • Zadania nauczycieli określone w statucie szkoły, placówki
  • Rozpoznawanie zagrożeń wynikających z odpowiedzialności prawnej nauczyciela.
  • Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza nauczyciela (lekcje w klasie, wycieczki, indywidualny kontakt z uczniem i inne).
  • Rodzaje odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność materialna. Odpowiedzialność za powierzone mienie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa w szkole (wypadki, konflikty, współczesne problemy w dobie cyfryzacji). Ochrona nauczyciela- jak funkcjonariusza publicznego.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas