Regulamin pracy - praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Korzyści

1

Rozumienie zasad prawa pracy, w tym zasady prawa pracy,

2

Rozumienie technik prawodawczych w procesie tworzenia regulaminu pracy,

3

Budowanie właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,

Opis

Szkolenie wskazuje na praktyczne rozwiązania w organizacji pracy szkoły, także w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Wskazuje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, także te, które wynikają z przestoju, gotowości do pracy czy pracy zdalnej. Treści omawiane podczas wykładu dostosowane są do specyfiki jednostek oświaty. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do opracowania regulaminu pracy oraz zasad jego uzgodnienia ze związkami zawodowymi oraz wdrożenia w zakładzie pracy. W materiałach zawarty będzie przykład regulaminu pracy do wykorzystania go w przedszkolu, szkole i placówce, z uwzględnieniem tabeli określającej odzież roboczą i ochronną, wykaz prac wzbronionych czy wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały.  

Program szkolenia

  • Regulaminowe źródła prawa pracy. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy.
  • Treść regulaminu pracy – część normatywna i informacyjna. Regulacje obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację pracy szkoły).
  • Organizacja i porządek pracy w szkole, z uwzględnieniem organizacji w czasie epidemii. Katalog praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikające z regulaminu pracy.
  • Zasady i tryb ustalania regulaminu pracy. Możliwość konsultacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
  • Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów w zakresie prawa pracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas