Inspektor ochrony danych - rola i zadania w jednostkach administracji publicznej

Korzyści

1

poznanie szczegółowych przepisów dotyczących RODO,

2

nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów,

3

poznanie zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Danych,

4

rozwinięcie kompetencji IOD, nabycie pewności przy podejmowanych decyzjach

Opis

Każda instytucja publiczna ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jest to funkcja niezwykle odpowiedzialna, wymagająca szczegółowej wiedzy na temat procesów przetwarzania danych osobowych. IOD pełni funkcję doradczą dla Administratorów. Nasze szkolenie jest skierowane do obecnych lub przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nową wiedzę oraz umiejętności z zakresu RODO

Program szkolenia

  • Poznanie zasad RODO: risk-based approach, privacy by default, privacy by design.
  • Struktura RODO w organizacji: administrator, współadministrator, procesor, inspektor ochrony danych.
  • Kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych
  • Zasady powoływania Inspektora Ochrony Danych
  • Obowiązki Inspektora Ochrony Danych na podstawie przepisów prawa
  • Odpowiedzialność prawna Inspektora Ochrony Danych.
  • Jak przeprowadzić kontrolę i audyt wewnętrzny RODO
  • Zasady ochrony danych osobowych w zastosowaniu systemów informatycznych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas