Jak prowadzić szkolną dokumentację zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej?

Korzyści

1

uczestnik szkolenia zna regulacje zawarte w instrukcji kancelaryjnej,

2

posługuje się jednolitym rzeczowym wykazem akt podczas pracy z dokumentacją,

3

otrzymuje wsparcie w codziennej pracy w formie analiz przypadków z praktyki szkolnej

4

otrzymuje wsparcie w codziennej pracy w formie analiz przypadków z praktyki szkolnej

Opis

Szkolenie przedstawia zagadnienia prawne dotyczące obiegu i gromadzenia dokumentów w szkole/placówce oświatowej. Tematyka obejmuje zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną, rejestrowanie i załatwianie spraw na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej zostanie omówione na przykładach z praktyki szkolnej.

Program szkolenia

  • Zasady pracy z dokumentacją szkolną zawarte w instrukcji kancelaryjnej.
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt a dokumenty szkolne.
  • Obieg dokumentów w pracy szkoły/placówki oświatowej.
  • Rejestry i ewidencje dokumentujące pracę szkoły/placówki.
  • tępowanie z dokumentacją przy przekazaniu lub likwidacji szkoły/placówki.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas