Karta nauczyciela po zmianach, awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2020-2021

Korzyści

1

Znają zmiany prawne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

2

Znają zapisy ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

3

Przyswajają procedury postępowania w zakresie realizacji obowiązków dyrektora dotyczących awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli.

4

Poznają narzędzia (wzory dokumentów) wykorzystywane w procesie awansu zawodowego, oceny pracy nauczycieli oraz postępowań dyscyplinarnych.

5

Znają zmiany jakie wprowadzono w ustawach: Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, oraz w ustawie o zmianie ustawy -Prawo oświatowe.

Opis

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora szkoły jest zapewnienie funkcjonowania szkoły w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi. Zmiany w prawie oświatowym nie należą do rzadkości. Ostatnie dotyczą bardzo ważnej dla środowiska oświatowego ustawy a mianowicie ustawy Karta nauczyciela. W ostatniej nowelizacji tej ustawy znajdą się między innymi nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Proces awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli jest również ważnym zadaniem dyrektora szkoły/placówki. Zadania jakie spoczywają na dyrektorach szkół/placówek w tym zakresie powinny być również realizowane w oparciu i zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Szkolenie pozwoli na poznanie zmian wprowadzonych w ustawie Karta nauczyciela oraz innych ustawach jak również podpowie jak przygotować i realizować zadań związane z awansem zawodowym i oceną pracy nauczyciela w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującym prawem.

Program szkolenia

  • Zmiany w prawie oświatowym w zakresie zapisów ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw .
  • Obowiązki dyrektora w zakresie realizacji zadań związanych z awansem zawodowym oraz oceną pracy nauczycieli.
  • Narzędzia (wzory dokumentów ) i ich wykorzystanie w czynnościach dyrektora z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli.
  • Zmiany w ustawach: Prawo oświatowe, systemie oświaty, oraz w ustawie o zmianie ustawy -Prawo oświatowe.
  • Procedury postępowania związane z postępowaniem dyscyplinarnych wobec nauczyciela i dyrektora.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas