Profesjonalny kierownik gospodarczy - kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób prowadzić dokumentację

2

Jak zaprojektować budżet placówki i przeprowadzić inwentaryzację

3

Zapoznani zostaną z podstawową wiedza dotyczącą ZFŚS

Program szkolenia

  • Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą lub placówką
  • Obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły lub placówki
  • Zwiększenie odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi
  • Projektowanie budżetu szkoły lub placówki, realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora
  • Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów
  • Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; regulacje prawne
  • Zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkołach lub placówkach oświatowych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas