Jak zapewnić bezpieczeństwo i wykorzystać możliwości prawne dyrektora/nauczyciela w nauczaniu stacjonarnym w warunkach epidemii COVID-19

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia znają regulacje prawe obowiązujące w okresie pandemii w odniesieniu do funkcjonowania szkół/placówek.

2

Wiedzą jak wykorzystywać zapisy prawe do sprawnego zarządzania szkołą w warunkach epidemii.

3

Potrafią stosować schematy działania mające na celu egzekwowanie zapisów procedur i regulaminów przez uczniów, rodziców i pracowników również rodziców "trudnych".

4

Poznają obowiązki dyrektora z zakresu organizowania i funkcjonowania służb bhp w szkole.

5

nają dziesięć obowiązków dyrektora związanych z funkcjonowaniem w szkole społecznej inspekcji pracy.

Opis

Funkcjonowanie szkoły w formule stacjonarnej w warunkach panującej epidemii jest sytuacją z jaką nigdy wcześniej nie mieliśmy odczyniania. Sytuacja ta nakłada na dyrektorów i pedagogów ogromną odpowiedzialność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom. Działania podejmowane przez szkoły w celu zabezpieczenia uczniów przed zakażeniem coraz częściej są podważane przez rodziców, powoduje to nieporozumienia i konflikty a jednocześnie dyrektorzy i pedagodzy nie wiedzą do końca jakie ich działania są zgodne z prawem i jak je egzekwować od rodziców i uczniów. Zdarzają się również skargi pracowników i nauczycieli do instytucji zewnętrznych takich jak PIP. Podczas szkolenie powiemy jakie działania zgodne z prawem może podejmować dyrektor aby zapewnić bezpieczeństwo ucznia w szkole, jak egzekwować przepisy wewnątrzszkolne i rodzić sobie z "trudnym" rodzicem. Przypomnimy również do jakich działań dyrektor jest zobligowany w obecnej sytuacji aby wywiązać się z nałożonych prawem powinności np:jak organizować służby bhp w szkole.

Program szkolenia

  • Przepisy prawa szczególnie ważne podczas funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii. Stosowanie i egzekwowanie tych przepisów w warunkach szkolnych.
  • Podstawowe umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych związanych z COVID-19.
  • Tworzenie, stosowanie i egzekwowanie prawa wewnątrzszkolnego podczas nauczania stacjonarnego w warunkach zagrożenia epidemicznego.
  • Odpowiedzialność dyrektora za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii-funkcjonowania służb bhp w szkole/placówce.
  • Obowiązki dyrektora szkoły/placówki związane z funkcjonowanie w szkole społecznej inspekcji pracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas