Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Korzyści

1

Samodzielne konstruowanie aktów prawa miejscowego, w tym określanie zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych i pracę w dniu wolnym od pracy

2

Ustalanie rozliczania różnych składników wynagrodzenia

3

Prawidłowe zakładanie, prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych

4

Bezbłędne wypełnianie świadectwa pracy, z uwzględnieniem różnych wariantów zatrudnienia

Opis

Szkolenie pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej osobowej i płacowej oraz wskaże różne rozwiązania dotyczące ustalania pracownikom składników wynagrodzenia. Podczas szkolenia uczestnik otrzyma: wskazówki dotyczące układu i podziału akt osobowych, w tym korzyści wynikające z elektronizacji akt. Omówione zostaną na przykładach zasady wypełniania poszczególnych części świadectwa pracy. Zostanie przedstawiony i omówiony sposób ustalania różnych składników wynagrodzenia oraz ich charakterystyka (wynagrodzenie za dni wolne od pracy, zastępstwa doraźne, sposób ustalania prawa do dodatku za wysługę lat w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, prawo do nagrody jubileuszowej, odpraw, świadczeń socjalnych i zdrowotnych). Uczestnicy uzyskają informację o zasadach przechodzenia na emeryturę, z uwzględnieniem uprawnień nauczycieli, w tym pracy w szczególnych warunkach.

Program szkolenia

  • Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę. Obowiązki pracodawcy. Orzecznictwo sądów.
  • Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli za pracę.
  • Składniki wynagrodzenia nauczycieli
  • Inne świadczenia ze stosunku pracy (nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy).
  • Zmiana wysokości wynagrodzenia.
  • Zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
  • Świadectwa pracy – wzór i informacje o różnych składnikach wynagrodzenia uzyskanych w okresie zatrudnienia.
  • Zwolnienie od podatku wynagrodzenia pracowników w wieku do 26. roku życia
  • Pracownicze koszty uzyskania przychodów

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas