Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualny stan prawny oraz planowane nowelizacje.

Korzyści

1

Poznasz nowe zadania i dowiesz się jak z nich korzystać i jak je wdrażać w okresie pełnienia funkcji kierowniczej.

2

Dowiesz się jak organizować pracę zdalną pracowników, jak zarządzać szkołą po wejściu w życie planowanych zmian.

3

Uzyskasz wiedzę o celowości wprowadzanych zmian i poznasz ich właściwą interpretację.

4

Dowiesz się, jakie dokumenty musisz zmienić i jak je przygotować.

Opis

Szkolenie zalecane jest szczególnie dla dyrektorów szkół oraz innych osób pełniących funkcję kierowniczą. Podczas spotkania online omówione zostaną nowe przepisy prawa oświatowego oraz planowane zmiany w prawie pracy. Prowadzący omówi je szczegółowo, wskazując istotę tych zmian i ich wpływ na organizację roku szkolnego. Uczestnicy poznają również wszystkie planowane zmiany, które będą miały istotny wpływ na organizację pracy w szkole, status zawodowy nauczyciela i dyrektora, odpowiedzialność karną. Dzięki interpretacji planowanych nowelizacji ustaw łatwiej będzie zrozumieć celowość wprowadzanych zmian (aż w sześciu kluczowych obszarach) w Karcie Nauczyciela, Kodeksie pracy, ustawie Prawo oświatowe i ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jesteśmy pierwszą placówką, która opracowała tego rodzaju szkolenie, zbierając wszystkie nowe rozwiązania prawne i dostosowując je do potrzeb szkoły.

Program szkolenia

  • Przegląd stanu prawnego.
  • Zmiany w prawie oświatowym: nowy nadzór pedagogiczny, nowe zasady zdobywania niektórych kwalifikacji, druki szkolne, podstawy programowe i egzaminy zewnętrzne.
  • Planowane zmiany w statusie zawodowym nauczyciela. Nowelizacja Karty Nauczyciela (czas pracy, wynagrodzenia, zfśs, awans zawodowy, ocena pracy, urlopy).
  • Projekt zmian w Kodeksie pracy:badanie stanu trzeźwości – nowe możliwości i zadania pracodawców (szczegółowe omówienie); praca zdalna.
  • Nowe zasady odpowiedzialności karnej kadry kierowniczej. Nowy rozdział w ustawie Prawo oświatowe.
  • Nowe uprawnienia kuratora oświaty. Projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas