Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej

Program szkolenia

  • Ogólne zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły
  • Model odwróconego harmonogramu pracy przy tworzeniu arkusza organizacyjnego
  • Charakterystyczne cechy szkoły podstawowej/ponadpodstawowej mające wpływ na poziom wydatków i planowanie arkusza organizacji
  • Planowanie pracy w klasach łączonych oraz pracy w grupie międzyklasowej – różnice
  • Ramowe plany nauczania szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - zajęcia obowiązkowe dla ucznia i zajęcia obowiązkowe dla szkoły a nieobowiązkowe dla ucznia
  • Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły - zasady ich wykorzystania
  • Planowanie zajęć religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej ujmowanej w arkuszu organizacyjnym

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas