Zmiany w prawie pracy w 2022 roku. Nowe informacje w umowach o pracę, nowe urlopy, nowe uprawnienia rodzicielskie.

Korzyści

1

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy.

2

Uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi.

3

Nabycie umiejętności właściwej interpretacji nowych norm prawnych.

4

Rozumienie istoty wprowadzanych zmian, w tym nabycie umiejętności opracowania nowych wzorów dokumentów i druków.

Opis

W II kwartale 2022 roku ma zostać przyjęta nowelizacja Kodeksu pracy. Projektowane przepisy zaimplementują szereg rozwiązań wynikających z dwóch dyrektyw UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oraz wprowadzą inne, ale nie mniej ważne regulacje. 

Program szkolenia

  • Nowe uprawnienia pracowników i nowa zasada zakazująca niekorzystnego traktowania pracownika. Prawo do równoległego zatrudnienia i wniosku o bezpieczniejsze warunki pracy.
  • Zmiany w zasadach nawiązywania umów o pracę. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudniania pracownika, także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego.
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i zasady wynagrodzenia za ten czas. Nowy bezpłatny urlop opiekuńczy (5 dni). Osoby uprawnione i tryb udzielenia.
  • Elastyczna organizacja czasu pracy dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8.
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich i ojcowskich.
  • Nowe zasady odpowiedzialności pracodawcy wynikające ze zmian.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas