Najnowsze zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Korzyści

1

znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego, w tym nowelizacji Karty Nauczyciela i Ustawy Prawo Oświatowe i Kodeksu pracy

2

umiejętność interpretacji najnowszych przepisów,

3

wiedza, w jakim zakresie zmienią się warunki pracy nauczyciela i dyrektora.

4

umiejętność organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem zmian

Opis

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie zmian w prawie oświatowym, które weszły lub wejdą w życie w roku szkolnym 2022/2023. Jest ono szczególnie istotne dla osób, które zarządzają szkołą i które sprawują nadzór pedagogiczny. Liczne zmiany w prawie spowodowały konieczność aktualizacji wiedzy, która podczas szkolenia zostanie przekazana w sposób syntetyczny, poparty praktycznymi rozwiązaniami. 
Dzięki szkoleniu dowiesz się: 
 - jak zawierać i zmieniać umowy o pracę z uwzględnieniem awansu zawodowego, 
- jak bezbłędnie stosować procedurę oceny pracy nauczyciela, 
- jakie nowe dane wprowadzać do SIO, 
- jak efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną po zmianach, jak organizować nauczanie dzieci i młodzieży z Ukrainy, w jakich sytuacjach będzie trzeba zorganizować zdalną naukę, co zmieniło się w drukach szkolnych, jakie zmiany trzeba wprowadzić do statutu szkoły, 
- jakie nowe obowiązki nakłada na dyrektora szkoły planowana nowelizacja Kodeksu pracy?

Program szkolenia

  • Planowane zmiany w Kodeksie pracy.
  • Zasady organizacji zdalnej nauki w szkołach.
  • Zasady zatrudniania nauczycieli po zmianach Karty Nauczyciela. Nowe zasady rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora.
  • Zmiany w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli.
  • Statut szkoły - uwzględnienie zmian wynikających w prawa oświatowego.
  • Zasady organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
  • Zmiany w zasadach wydawania świadectw, duplikatów i druków szkolnych. Dodatkowe informacje w systemie informacji oświatowej, nowelizacja ustawy.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas