Zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Praca zdalna i kontrola trzeźwości oraz nowe informacje w umowach o pracę i nowe urlopy. Uprawnienia pracownika i kompetencje pracodawcy.

Korzyści

1

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy.

2

Uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi.

3

Nabycie umiejętności właściwej interpretacji nowych norm prawnych.

4

Rozumienie istoty wprowadzanych zmian, w tym nabycie umiejętności opracowania nowych wzorów dokumentów i druków.

Opis

W I kwartale 2023 roku wejdzie w życie przyjęta nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, natomiast w II kwartale pracodawcy będą wdrażać zmiany w prawie pracy przyjęte przez Sejm 8 lutego 2023 r., wynikające z dwóch dyrektyw UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oraz wprowadzą inne, ale nie mniej ważne regulacje. Pracodawcy zobowiązani są do wdrożenia wszystkich zmian, co skutkuje zawarciem porozumień, zmianami w regulaminie pracy lub wydaniem obwieszczenia oraz wilu zmian w kadrach (umowy, informacje o warunkach zatrudnienia, nowe urlopy i sposób ich dokumentowania, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich). 

Program szkolenia

  • Praca zdalna - z inicjatywy pracodawcy i okazjonalna, na wniosek pracownika.
  • Kontrola trzeźwości - uprawnienia pracodawcy.
  • Zmiany w zasadach nawiązywania umów o pracę. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudniania pracownika.
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i zasady wynagrodzenia za ten czas oraz nowy bezpłatny urlop opiekuńczy (5 dni). Osoby uprawnione i tryb udzielenia.
  • Elastyczna organizacja czasu pracy dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8. Ochrona pracowników mających dzieci do lat 8.
  • Zmieniony wymiar urlopu rodzicielskiego oraz zmiany w wysokości zasiłku. Krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.
  • Nowe zasady odpowiedzialności pracodawcy wynikające ze zmian.Zmiany w szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Przepisy przejściowe.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas