Nowe zasady zatrudniania nauczycieli od września 2022 r.

Korzyści

1

Poznasz nowe zatrudnia nauczycieli, w tym specjalistów w przedskolach i szkołach.

2

Dowiesz się jak zatrudniać w ramach uśrednionego pensum lub w ramach dwóch umów o pracę.

3

Uzyskasz wiedzę o celowości wprowadzanych zmian i poznasz ich właściwą interpretację.

4

Dowiesz się jak zatrudniać w celu przygotowania do zawodu oraz w innych przypadkach na czas określony i nieokreślony.

5

Poznasz planowane zmiany w treści umów, informacji o warunkach zatrudnienia.

Opis

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli budzą wiele wątpliwości. Szkolenie pozwoli na zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące umów o pracę dla nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego oraz tych, którzy przed 1 września 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego. Usystematyzowane zostaną zasady zawierania umów o pracę ze specjalistami, w tym pedagogiem specjalnym w ramach jednej umowy na dwóch stanowiskach lub w ramach dwóch umów o pracę, zarówno w przedszkolach jak i szkołach. Omawiane podczas szkolenia treści pozwolą na uporządkowanie informacji o zatrudnieniu na czas określony i nieokreślony, zarówno w związku z odbywaniem przygotowania do zawodu, jak również w sytuacji zatrudnienia poniżej połowy etatu poza obowiązkiem odbycia przygotowania do zawodu. Wyjaśnione zostaną przypadki zatrudnienia po przekroczeniu limitu 36 miesięcy wprowadzonego od 1 września 2019 r. (na czas określony i nieokreślony) oraz przyczyn organizacyjnych i zastępstwa. Wskazane zostaną planowane zmiany w Kodeksie pracy oraz ich wpływ na zatrudnianie nauczycieli.

Program szkolenia

  • Zatrudnienie na czas określony w celu przygotowania do zawodu: zatrudnienie z początkiem roku szkolnego i w trakcie trwania zajęć, przerwy w zatrudnieniu, zmiana miejsca pracy.
  • Umowa na czas nieokreślony: znaczenie oceny pracy, niepełny wymiar zatrudnienia, dwie umowy, limit umów 36 miesięcy i przekształcenie umowy.
  • Zatrudnianie specjalistów w przedszkolach i szkołach: uśrednienie pensum w ramach jednej umowy, dwie umowy a normy czasu pracy, zatrudnienie w szkołach feryjnych i nieferyjnych.
  • Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieuzyskania mianowania. Zatrudnienie na podstawie mianowania, przekształcenie stosunku pracy.
  • Planowane zmiany w kodeksie pracy i ich wpływ na zatrudnianie nauczycieli: treść umowy, informacja o warunkach zatrudnienia, umowa na czas określony a nowe obowiązki dyrektora.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas