Ocenianie wewnątrzszkolne jako proces - doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z „priorytetem” MEiN na rok szkolny 2023 - 2024.

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady i funkcje oceniania wewnątrzszkolnego

2

potrafią budować poprawne prawnie i merytorycznie systemy oceniania wewnętrznego

3

rozumieją skutki oceniania dla funkcjonowania ucznia i szkoły

Opis

Wśród 10 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/24 mamy kilka kontynuacji. Ważne są sprawy wychowawcze, doskonalenie kompetencji nauczycieli w różnych obszarach. Wśród nich zagadnienie  nowe, wskazujące na wagę  problematyki. Mowa o „priorytecie” określonym jako Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie  warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocenianie to wyjątkowo skomplikowany proces, angażujący nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz poniekąd – całe społeczeństwo. Decyduje nie tylko o tym, kto i gdzie będzie się uczył, jakie wybierze studia, jaki zawód będzie wykonywał, ale również o kondycji psychofizycznej, poczuciu własnej wartości i samostanowieniu młodego człowieka. Dodatkowo od dłuższego czasu toczą się w różnych gremiach dość krytyczne dyskusje dotyczące oceniania w szkołach.  W tym kontekście nic dziwnego, iż taki temat pojawił się wśród kierunków polityki oświatowej państwa.

Zapraszamy na nasze szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez prawne aspekty oceniania, wskaże na możliwości nowoczesnego oceniania oraz zaprosi do refleksji nad różnorodnymi aspektami tego wielowarstwowego i trudnego procesu.

Program szkolenia

  • Istota oceniania szkolnego. Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
  • Poziom szkoły czyli co i jak powinno być zapisane w szkolnym statucie.
  • Funkcje oceniania – od informacji do motywacji – ucznia i nauczyciela.
  • Ocenianie wewnątrzszkolne jako kompetencja nauczycieli w zakresie rozpoznawania poziomu i postępu w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
  • Co i jak może podlegać ocenianiu czyli czy tylko test i klasówka się liczy.
  • Specyfika oceniania na wczesnych etapach edukacji. Ocenianie zachowania.
  • Błędy w ocenianiu – o czym warto wiedzieć?
  • Informacja zwrotna w ocenianiu czyli o komunikowaniu wyników. Możliwości oceniania wewnątrzszkolnego czyli jak odejść od cyferki.
  • Rola dyrektora w kontrolowaniu i wspomaganiu oceniania wewnętrznego w szkole.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas