Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek

Program szkolenia

  • Obowiązek tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
  • Istota i cel tworzenia funduszu.
  • Likwidacja lub przekazanie szkoły prowadzonej przez JST innemu podmiotowi, wygaszenie gimnazjum oraz zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
  • Dane osobowe pracowników i członków ich rodzin gromadzone na potrzeby określenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń.
  • ZFŚŚ a RODO.
  • Ustawowy zakres działalności socjalnej
  • Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania regulaminu ZFŚŚ. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu u danego pracodawcy
  • Zasady przyznawania świadczeń. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”. Dokumentacja socjalna a dane osobowe pracownika.
  • Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚŚ.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas