Inwentaryzacja krok po kroku – aspekty prawne i praktyczne

Korzyści

1

Umiejętność prowadzenia prawidłowej dokumentacji – instrukcja inwentaryzacyjna.

2

Znajomość problematyki ochrony zasobów i nadzoru nad powierzonym majątkiem.

3

Znajomość ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową.

Opis

W trakcie szkolenia omówimy aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej i zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce. Poruszony zostanie również temat dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie przez JST i jednostki podległe. Omówiona zostanie też niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w tym zakresie – w tym dokumentacja wewnętrzną oraz na zapisy, jakie powinna zawierać. 

Program szkolenia

  • Odpowiedzialność osób biorących udział w inwentaryzacji oraz osób materialnie odpowiedzialnych
  • Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych - omówienia grup rodzajowych
  • Dokumentacja wewnętrzna obowiązująca w Jednostce Samorządu Terytorialnego oraz w Jednostkach podległych regulująca przebieg inwentaryzacji
  • Omówienie czynności przed inwentaryzacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz po inwentaryzacyjnych
  • Omówienie obowiązków kierownika jednostki, głównego księgowego, osób prowadzących księgi inwentarzowe, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej i członków komisji inwentaryzacyjnej
  • Omówienie inwentaryzacji w ścisłym związku z Systemem Kontroli Zarządczej obowiązującej w jednostkach finansów publicznych
  • Polityka rachunkowości a wycena aktywów i pasywów

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas