Wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkołach publicznych. Regulamin wynagradzania.

Korzyści

1

rozumienie zasad prawa pracy, w tym zasad godziwego wynagrodzenia za pracę oraz odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie tej zasady,

2

umiejętność zbudowania regulaminu wynagradzania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy,

3

umiejętność prawidłowego naliczania składników wynagrodzenia i dokumentowania ich

Opis

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców szkół i placówek oświatowych oraz specjalistów ds. kadr i płac do wdrażania zmian wynikających z prawa pracy dotyczących wynagrodzeń. Omówione zostaną stałe i zmienne składniki wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, w tym zasady ich naliczania i wypłacania z uwzględnieniem kompetencji organu prowadzącego i pracodawcy. Wskazane zostaną wzorcowe rozwiązania prawa lokalnego (regulaminu wynagradzania) oraz zostanie poddane analizie orzecznictwo sądów. Uczestnicy uzyskają wiedzę jak prawidłowo naliczać dodatki, w tym za wysługę lat w przypadku, kiedy pracownik świadczy pracę w kilku zakładach pracy. Wskazane zostaną zasady i kryteria ustalania premii, dodatku specjalnego, nagród z funduszu nagród, czy innych dodatków oraz godzin nadliczbowych.

Program szkolenia

  • Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę. Obowiązki pracodawcy. Orzecznictwo sądów.
  • Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń pracowników samorządowych.
  • Składniki wynagrodzenia określone powszechnie obowiązujących i regulaminowe składniki wynagrodzenia. Premie, dodatki specjalne, nagrody z funduszu nagród. Potrącenia z wynagrodzeń
  • Inne świadczenia ze stosunku pracy (nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy). Wpływ PPK na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych.
  • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych. Zasady uzgadniania ze związkami zawodowymi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas