Wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych w szkole/placówce oświatowej

Korzyści

1

Zapoznanie z podstawami prawnymi określającymi zasady funkcjonowania PPK.

2

Przedstawienie podstawowych informacji na temat funkcjonowania PPK oraz uprawnień uczestników programu.

3

Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat terminarza wdrażania PPK w szkole.

4

Przedstawienie symulowanych korzyści wynikających z uczestnictwa w PPK.

Opis

Aby sprostać tym wyzwaniom i podjąć właściwą decyzje odnoszącą się do udziału w programie PPK warto zapoznać się informacjami na temat powyższego programu. Podczas szkolenia omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Trzeba pamiętać, że na każdym pracodawca ciąży obowiązek: 
1. przeszkolenia pracowników przed dokonaniem wyboru Instytucji Finansowej,  
2. podpisania umowy o zarządzanie PPK, 
3. podpisania umowy o prowadzenie PPK, 
4. inne obowiązki wobec pracowników do których obliguje Ustawa o PPK, 
5. nadzór nad funkcjonowaniem i Sankcje.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne oraz charakterystyka programu PPK
  • Terminarz wdrażanie programu w szkole/placówce oświatowej - podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie
  • Zasady uczestnictwa pracownika w PPK
  • Finansowanie programu oraz uprawnienia uczestników PPK w zakresie dysponowania środkami, dziedziczenia środków

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas