Gospodarka finansowa i materiałowa w jednostkach oświatowych – nowa podstawa prawna i zmiany w odpowiedzialności kierowników JST oraz jednostek podległych

Korzyści

1

Znajomość dokumentacji wewnętrznej – instrukcja inwentaryzacyjna, kasowa, magazynowa.

2

Nabycie kompetencji w zakresie ochrony zasobów i nadzoru nad powierzonym majątkiem.

3

Znajomość ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową.

Opis

W trakcie szkolenia omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce oraz poruszony zostanie temat dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie przez JST oraz jednostki podległe. Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja, polityka rachunkowości i obowiązki kierownika jednostki, jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w tym zakresie. Zostanie zwrócona uwaga na dokumentację wewnętrzną oraz na zapisy jakie powinna zawierać instrukcja gospodarki magazynowej, gospodarki kasowej, ochrony zasobów, instrukcja inwentaryzacyjna oraz kontroli i obiegu dokumentów finansowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na Ustawę o Rachunkowości i o Finansach Publicznych.

Program szkolenia

  • Inwentaryzacja-istota,zakres,tryby oraz przebieg w świetle Ustawy o rachunkowości
  • Polityka rachunkowości, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych
  • Dokumentacja wewnętrzna obowiązująca w Jednostce Samorządu Terytorialnego oraz w Jednostkach podległych
  • Instrukcja gospodarki magazynowej,gospodarki kasowej,ochrony zasobów
  • Omówienie obowiązków kierownika jednostki, głównego księgowego, osób prowadzących księgi inwentarzowe, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej i członków komisji inwentaryzacyjnej
  • Omówienie inwentaryzacji w ścisłym związku z Systemem Kontroli Zarządczej obowiązującej w jednostkach finansów publicznych wg zmian w Ustawie o Finansach publicznych
  • Odpowiedzialność KIEROWNIKÓW JST i jednostek podległych
  • Wzory niezbędnych dokumentów i druków

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas